Đa phương tiện
Truyền hình trực tuyến
Bản tin audio
Album ảnh
200.500 tài khoản học tập tiếp sức học sinh nghèo
"Giá như còn bố mẹ, em đã được học hành tốt hơn, bớt tủi thân hơn"
Quy định mới về tiền lương tháng đóng BHXH để tính hưởng lương hưu
Công nhân xúc động khi được nhận những bao gạo, gói mì từ cán bộ Công đoàn
Chế độ chính sách cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
Những công nhân sống trong lán trại giữa TP.Đà Nẵng, chỉ dám ăn ngày 2 bữa
Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ thế nào?
Giới thiệu các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam
Tăng đều mỗi năm hơn 10% lương cho công nhân lao động (25/8/2018)
Mong mỏi lương tăng theo hiệu suất lao động (18/8/2018)
Lợi ích Đoàn viên – Nhiệm vụ Công đoàn (11/8/2018)
Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, việc điều chỉnh số giờ làm thêm trong tháng như thế nào để phù hợp với diễn biến dịch COVID – 19.
Góp ý về cổng thông tin
Chuyên đề
Tra cứu văn bản

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước và của TLĐLĐVN liên quan đến người lao động

Gửi báo cáo

Hệ thống thông kê báo cáo theo quy định TLĐ

Lao động năm châu

Thông tin lao động trong và ngoài nước

Thông tin khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học của Công đoàn Việt Nam

Nghiên cứu - trao đổi

Hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước

Lượt truy cập: