Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 11:23 02/07/2020 (GMT+7)
Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

Ngày 01-02/7/2020, tại Bắc Giang Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động cho 80 cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở và an toàn vệ sinh viên tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tại lớp Tập huấn, các học viên đã được giảng viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ và bảo vệ môi trường tại cơ sở; nghe các chuyên đề: Những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động; ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người lao động và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường để bảo vệ người lao động; hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động từ đó tuyên truyền tới công nhân viên chức lao động góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đồng thời cũng thông qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng trong công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động.

Sau lớp tập huấn 100% học viên đã được nhận chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 của Tổng Liên đoàn.

Mai Lĩnh (Ban QHLĐ)

 

 

 

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: