Trang chủChuyên đềChính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Chính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Cập nhật lúc 12:51 25/05/2020 (GMT+7)
Các cấp công đoàn tỉnh Sóc Trăng: Tập trung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Công tác tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp công đoàn trong tỉnh Sóc Trăng quan tâm thực hiện. Công đoàn các cấp đã kiên trì tuyên truyền, chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động để tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động… Để nâng cao chất lượng, các cơ quan, đơn vị đã tập huấn cho 3.137 cán bộ nội dung về công tác này.

Từ đầu năm 2020 đến nay, có 1.095 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; 1.117 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với cấp ủy, chính quyền; 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan xã, phường, thị trấn đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo quy định. Tại nhiều đơn vị, chương trình, kế hoạch công tác, công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỉ luật, đề bạt, bổ nhiệm, nâng ngạch... cũng như chi tiêu tài chính, mua sắm, quản lý tài sản được công khai, thảo luận tại hội nghị.

Về tổ chức hội nghị người lao động, có 68,5% doanh nghiệp đã thực hiện. Các nội dung được hội nghị tập trung bàn bạc là quy chế đối thoại định kỳ; ký kết TƯLĐTT; quy chế hoạt động tại các tổ đội, phân xưởng; nội quy lao động; các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động; các quy trình nghiệp vụ, định mức lao động; thi đua khen thưởng và phúc lợi tại doanh nghiệp. Đã có 132 bản TƯLĐTT được ký kết; 123/144 doanh nghiệp xây dựng quy chế đối thoại; 75 CĐCS tổ chức đối thoại với người lao động…

LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Sở LĐTBXH tỉnh trực tiếp tham gia giải quyết, bảo đảm quyền lợi của hơn 300 NLĐ tại Cty TNHH Dintsun Việt Nam và Cty May Nhà Bè khi 2 doanh nghiệp này cắt giảm lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đặng Lợi

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: