Trang chủChuyên đềChính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Chính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Cập nhật lúc 09:54 12/11/2022 (GMT+7)
Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể

Ngày 11/11/2022, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị ký thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 2022 - 2025.

Bản TƯLĐTT nhiều doanh nghiệp đã được thống nhất ký kết

Sau nhiều lần thương lượng, Bản TƯLĐTT nhiều doanh nghiệp đã được thống nhất ký kết. Bản Thỏa ước gồm: 10 chương, 24 điều, thời hạn: 03 năm, có 30 doanh nghiệp tham gia, đem lại lợi ích cho 9.374 lao động, với 24 nội dung cao hơn luật có lợi cho người lao động như: Tiền lương tháng 13, thử việc thêm ít nhất 01 phụ cấp, thang lương 10 bậc; Hỗ trợ làm thứ 7 ít nhất 200% lương cơ bản; thâm niên 50.000 đồng/tháng hoặc 2-10 triệu đồng/lượt, chuyên cần: 100.000 đồng/tháng; đảm bảo thời giờ làm việc trong tháng ít nhất có 01 tuần làm việc 40h; nghỉ ngắn giữa ca: 10 phút, nghỉ hè từ 1-3 ngày; phúc lợi: Ăn ca: 22.000 đồng; đi lại: 400.000 đồng; trung thu: 100.000 đồng, 8/3 hoặc 20/10: 50.000 đồng; thăm hỏi: Kết hôn: 500.000 đồng, phúng viếng bản thân người lao động: 1-10 triệu, tứ thân phụ mẫu, vợ chồng con: 500.000 đồng; hỗ trợ công đoàn: Chủ tịch, Phó Chủ tịch: 26h/tháng; Ủy viên, Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn: 14h/tháng. Bố trí ít nhất 60 phút/lần/năm để tuyên truyền cho người lao động, cam kết đảm bảo việc làm, ưu tiên tái ký hợp đồng khi hết hạn HĐLĐ, ưu tiên tuyển dụng đào tạo nghề khi doanh nghiệp thay đổi…

Tính đến 30/10/2022, Công đoàn Khu kinh tế quản lý 288 Công đoàn cơ sở (05 HCSN, 283 doanh nghiệp). Tổng số lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc công đoàn Khu kinh tế: 159.221 lao động (Nữ chiếm 59,6%); số đoàn viên: 148.115 (chiếm 93,02% tổng số lao động).

Tổng số công đoàn cơ sở doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Tràng Duệ: 40 đơn vị với 34.819 lao động; đoàn viên: 30.479, đông nhất là 03 công ty LG Electronics, LG Display, LG Innotek với 23.598 lao động, các doanh nghiệp còn lại: 11.221 lao động.

Hiện nay Khu kinh tế Hải Phòng có 02 bản TƯLĐTT nhiều doanh nghiệp là: Thỏa ước đa doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Tràng Duệ (ký năm 2019 với 20 doanh nghiệp tham gia), Thỏa ước các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sao Đỏ (ký năm 2021: với 03 doanh nghiệp tham gia).

Thỏa ước Lao động tập thể nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Tràng Duệ ban đầu thực hiện theo chương trình Thí điểm thuộc dự án Quan hệ lao động Việt Nam - Tổ chức quan hệ quốc tế ILO giai đoạn 2013-2019. Thỏa ước ký lần đầu vào năm 2016, thời hạn 2 năm với sự tham gia của 05 doanh nghiệp Hàn Quốc đem lại lợi ích cho 2.510 lao động. Thỏa ước lần thứ 2 được ký vào tháng 6/2019, thời hạn 3 năm với sự tham gia của 20 doanh nghiệp đem lại lợi ích cho trên 7.479 lao động (đến tháng 6/2022 thỏa ước đã hết hạn); đã thương lượng để ký lần 3.

T.L

In
Về đầu
Lượt truy cập: