Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, giải quyết ngay các kiến nghị chính đáng, tạo những điều kiện tốt nhất cho hoạt động của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn công đoàn các cấp và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thành phố phát huy mạnh mẽ truyền thống năng động, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, là nòng cốt của các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại từng quận, huyện và của thành phố đã đạt ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Thành phố, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Lễ kỷ niệm, 14 Chủ tịch Công đoàn và Nghiệp đoàn cơ sở đoạt "Giải thưởng 28/7" năm 2019 đã được tôn vinh. Đây là những cán bộ công đoàn tiêu biểu cho tinh thần vì đoàn viên, vì người lao động, bằng tình cảm, tâm huyết và năng lực của mình, đã vượt qua nhiều khó khăn, luôn hòa mình với cuộc sống người lao động, luôn đồng hành cùng người sử dụng lao động để chung sức phát triển đơn vị, doanh nghiệp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức người lao động; phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn cơ sở./.

V.Lê/Báo điện tử Đảng Cộng sản