Đăng ký tài khoản
Đổi mật khẩu
Chỉnh sửa tài khoản
Trang chủChuyên đềChính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Chính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Cập nhật lúc 04:41 12/03/2019 (GMT+7)
Sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn: Đảm bảo tương thích, đồng bộ với các pháp luật về lao động

Sáng 12/3, Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn họp phiên thứ 2 với sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường, ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch TLĐ Ngọ Duy Hiểu cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc.

Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công đoàn 2012; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn; Đề cương dự thảo Luật.

Nhiều ý kiến thống nhất, Luật Công đoàn hiện hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho CĐVN tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo luật định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội của đất nước, phát huy vai trò, tác dụng và ảnh hưởng rộng lớn của tổ chức Công đoàn trong xã hội. Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện, Luật Công đoàn năm 2012 cũng đã bộc lộ một số bất cập cần được sửa đổi, hoàn thiện cho phù hợp với các đạo luật có liên quan, trước đòi hỏi của hội nhập quốc tế và sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây…

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch TLĐ Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn phải quán triệt, thể chế hóa các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; được xây dựng phù hợp với Hiến pháp 2013, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về lao động và Công đoàn trong hệ thống pháp luật hiện hành… Đồng chí cũng yêu cầu, Ban Quan hệ lao động và Tổ giúp việc cần nhanh chóng tiếp thu, sửa các văn bản để trình Quốc hội theo lộ trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt…

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: