Trang chủChuyên đềChính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Chính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Cập nhật lúc 04:56 14/09/2020 (GMT+7)
Thực thi Luật Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 là một điều kiện quan trọng để công đoàn hoạt động hiệu quả.

Sáng 14/9, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị làm việc giữa Đoàn kiểm tra, khảo sát việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) năm 2015 với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dưới sự chủ trì của đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ động giám sát, phản biện xã hội

Theo báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQVN năm 2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn đã tổ chức 17.363 cuộc hội nghị phản biện, 28.868 cuộc đối thoại trực tiếp và 17.244 lần gửi dự thảo văn bản. Nội dung tham gia góp ý, phản biện nhiều dự án luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ như Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Cán bộ, công chức… và nhiều chính sách, chế độ cụ thể về việc làm, tiền lương, nhà ở, BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, chính sách tinh giản biên chế,…

Cùng với đó, các cấp công đoàn đã chủ trì giám sát 12.121 cuộc, tham gia giám sát 36.155 cuộc; giám sát thông qua nghiên cứu xem xét 24.210 văn bản, thông qua thành lập đoàn giám sát là 11.010 cuộc.

Qua giám sát, phản biện, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kịp thời có những văn bản kiến nghị với Đảng, Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách, pháp luật phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Nhiều nội dung phản biện đã được các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tích cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Bên cạnh việc tổ chức cho đoàn viên công đoàn, NLĐ tham gia góp ý với các cấp ủy Đảng về các quan điểm, chủ trương liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, NLĐ, chức năng, nhiệm cụ của tổ chức công đoàn thì các cấp công đoàn luôn chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp công đoàn xây dựng và thực hiện kế hoạch tham gia phát triển đảng viên trong đoàn viên công đoàn, NLĐ; thường xuyên nắm vững tình hình số lượng, chất lượng đoàn viên công đoàn chưa là đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm bồi dưỡng đoàn viên công đoàn có trình độ và năng lực công tác để giới thiệu cho Đảng, đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp giới thiệu để tổ chức Đảng tại cơ sở xem xét bồi dưỡng kết nạp.

Qua 5 năm, các cấp công đoàn đã giới thiệu 257.998 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ưu tú và có 175.272 người đã được kết nạp Đảng, trong đó có 33.144 đoàn viên, công nhân lao động trực tiếp sản xuất.

Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng hành trong chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân

Đồng hành với MTTQVN trong thực hiện chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân nói chung, đoàn viên công đoàn, NLĐ nói riêng, 5 năm qua các cấp công đoàn đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Các chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình”, “Tết Sum vầy”, “Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động”… đã chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, thu hút NLĐ tham gia và gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các hoạt động tương trợ, hoạt động xã hội, từ thiện của công đoàn “Mái ấm Công đoàn”, Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động tự tạo việc làm, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm qua kênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam, Quỹ xã hội từ thiện “Tấm lòng vàng Lao động”…mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, trên tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của giai cấp công nhân đã chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên công đoàn, NLĐ. Việc chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, NLĐ là động lực thúc đẩy tinh thần lao động sáng tạo của đoàn viên công đoàn, NLĐ, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và phát triển doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Đoàn kiểm tra, khảo sát của MTTQVN đã thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến việc triển khai Luật MTTQVN năm 2015 trong hệ thống công đoàn, nhất là về thực hiện nhiệm vụ của liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức – lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá về những hoạt động cụ thể của tổ chức Công đoàn Việt Nam thực hiện Luật MTTQVN, đồng chí Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN cho rằng, hoạt động công đoàn có đặc thù nên sôi động và hiệu quả, gắn với đối tượng đoàn viên công đoàn, người lao động. Tiêu biểu như, công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức với nhiều hình thức ấn tượng, từ truyền thống đến hiện đại; việc thực hiện trách nhiệm chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động có nhiều đột phá với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm mới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động vào dịp Tháng 5 – Tháng Công nhân trong suốt 4 năm qua.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất về giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của MTTQVN và các tổ chức thành viên. Theo đó, cần xây dựng chủ đề giám sát năm từ Trung ương đến cấp tỉnh và chọn việc cụ thể để tập trung thực hiện. Đồng chí cũng đề nghị, MTTQVN quan tâm đến đối tượng công nhân, lao động trong công tác chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm. “Công nhân có làm có tiền lương, không làm không có tiền lương, ranh giới trở thành người nghèo rất mong manh” – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Luật MTTQVN năm 2015 ban hành có hiệu lực từ 1/1/2016 thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đoàn viên công đoàn, NLĐ; vị trí, vai trò của MTTQVN và các đoàn thể chính trị ngày càng được phát huy, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Thực hiện Luật MTTQVN năm 2015 cùng với Luật Công đoàn năm 2013 đã giúp Công đoàn Việt Nam đã phát huy được vai trò, khả năng, thế mạnh của mình trong việc tham gia vào các hoạt động của đời sống xã hội, cùng MTTQVN góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước” – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp một số vấn đề để Hội nghị thống nhất và nghiên cứu, nhất là sự tác động của Luật MTTQVN năm 2015 đến vị trí, vai trò của công đoàn và các tổ chức thành viên. Đây cũng là điều kiện quan trọng để công đoàn và các thành viên hoạt động hiệu quả.

NGỌC TÚ

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: