Trang chủCông nhân 360
Công nhân 360
Cập nhật lúc 07:48 20/09/2020 (GMT+7)
Những chế độ công chức thuộc diện tinh giản được hưởng đến hết năm 2021

Chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế chỉ được áp dụng đến ngày 31.12.2021 theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Mặc dù dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc nhưng những người thuộc diện tinh giản biên chế vẫn được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Chính sách thôi việc

* Với người thôi việc ngay

Nam dưới 53 tuổi, nữ dưới 48 tuổi hoặc nam dưới 58 tuổi và nữ dưới 53 tuổi thuộc diện tinh giản biên chế nhưng không đủ điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi, nếu thôi việc ngay thì được hưởng chính sách, trợ cấp theo quy định tại Điều 10 Nghị định 108 như sau:

- Trợ cấp 0 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

- Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH).

* Với người thôi việc sau khi đi học nghề

Người dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ, chuyên ngành, có nguyện vọng thôi việc thì được tạo điều kiện đi học nghề trước khi thôi việc. Khi đó, những người này được:

- Hưởng nguyên lương tháng hiện hưởng;

- Được đóng BHXH, bảo hiểm y tế trong thời gian học nghề không quá 6 tháng;

- Được trợ cấp kinh phí học nghề bằng chi phí của khóa học tối đa bằng 6 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề. Sau khi học xong còn được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc;

- Được trợ cấp ½ tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH;

Lưu ý: Thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm.

Chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế mà chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước được hưởng các khoản trợ cấp gồm:

- Trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng;

- Trợ cấp ½ tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH.

Bảo lưu phụ cấp lãnh đạo

Với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức thì được bảo lưu phụ cấp này đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, nếu công chức đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 6 tháng sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo 06 tháng.

Về hưu trước tuổi

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

Trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên,...

https://laodong.vn/cong-doan/nhung-che-do-cong-chuc-thuoc-dien-tinh-gian-duoc-huong-den-het-nam-2021-837567.ldo

MINH PHƯƠNG (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: