Trang chủChuyên đềCông tác nữ công, giới
Công tác nữ công, giới
Cập nhật lúc 11:39 02/11/2020 (GMT+7)
Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng: Cần bảo vệ địa vị kinh tế, chính trị, xã hội của giai cấp công nhân

Chiều 2/11, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự, chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận trung ương; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trước đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức 2 hội nghị cán bộ chủ chốt LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam và miền Bắc góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, trong mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân viên chức lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn. Đáp ứng kỳ vọng đó, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học với nội dung toàn diện, sâu sắc và có nhiều điểm mới.

Ông Nguyễn Đình Khang nêu rõ, giai đoạn 5 năm tới, đất nước ta sẽ hội nhập quốc tế sâu hơn, rộng hơn, phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có các tiêu chuẩn quốc tế về lao động. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc, sẽ tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tác động sâu sắc đến việc làm, đời sống, an sinh xã hội của các tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đặt ra những vấn đề mới trong tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua chính đảng vô sản, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa như tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

“Là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức giữ vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân, hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức Công đoàn mà trước hết là các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch, đối với Đảng, với giai cấp công nhân, với người lao động và đất nước,” Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Góp ý tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với nội dung của dự thảo về đường lối phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn tới được đề cập tại mục 1. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phần XII. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân (trang 47 của dự thảo Báo cáo chính trị) là: “Phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho giai cấp công nhân. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân”.

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, kiến nghị: Các văn kiện Đại hội cần quán triệt và thể hiện đậm nét hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân, Công đoàn và tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa IX) về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, trong nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, cần nhấn mạnh yêu cầu giữ vững, phát huy bản chất giai cấp công nhân; xây dựng tư tưởng, lập trường, đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật của giai cấp công nhân; chú trọng bồi dưỡng kết nạp những công nhân ưu tú vào Đảng; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí thành cán bộ chủ chốt các cấp…

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định, quan điểm của Đảng xuyên suốt là bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của con người. "Phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, bảo đảm việc làm bền vững, phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao phủ toàn dân với 3 trụ cột cơ bản là phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động", ông Lợi đề xuất.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập báo Lao động

Bày tỏ quan điểm Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng cần bổ sung nhận xét, đánh giá, giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân để đáp ứng tình hình mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động đề nghị: Thực tế khảo sát của báo Lao Động cho thấy, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp FDI, ngoài tổ chức Công đoàn không có tổ chức chính trị - xã hội nào khác, nên chăng cần có đánh giá về vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong xây dựng, phát triển Đảng viên, cơ sở Đảng tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp FDI… để đáp ứng tình hình mới.

Theo ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu mà văn kiện đưa ra, Đảng ta phải quan tâm xây dựng giai cấp công nhân, phải thực hiện thật tốt những nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cụ thể, cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề, bồi dưỡng ý thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, am hiểu và chấp hành tốt luật pháp, từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân.

Đặc biệt, đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, đặc biệt là công nhân trẻ nhằm phát triển về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và sâu sắc của các đại biểu dự Hội nghị, đóng góp cho Đảng, tập trung vào các nhóm vấn đề như: Đề nghị văn kiện phải thể hiện sâu sắc hơn quan điểm về giai cấp công nhân; nghiên cứu, bổ sung thêm về giai cấp công nhân trong xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; làm sao để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn (thực hiện chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội… cho đoàn viên, người lao động); đề nghị Đảng tiếp tục nghiên cứu về lý luận, thực tiễn về giai cấp công nhân trong hội nhập kinh tế sâu rộng, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới…

Về vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Công đoàn cần phải làm tốt hơn vai trò đại diện của người lao động, để tổ chức Công đoàn luôn là sự lựa chọn đầu tiên của đoàn viên, người lao động; làm tốt vai trò cầu nối quan trọng giữa Đảng - người lao động (Công đoàn đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến với người lao động; và đưa tâm tư, nguyện vọng của người lao động đến với Đảng); Công đoàn cần phải thay đổi phương thức, đổi mới nội dung hoạt động để thu hút, tập hợp đông đảo người lao động đến với tổ chức Công đoàn.

T/h

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: