Trang chủChuyên đềCông tác nữ công, giới
Công tác nữ công, giới
Cập nhật lúc 10:36 04/03/2020 (GMT+7)
Hướng dẫn tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và tổng kết thực hiện KH số 18/KH-TLĐ ngày 28/2/2014, KH số 48/KH-TLĐ ngày 11/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (hướng dẫn số 187/HD-TLĐ ngày 28/2/2020)

Theo đó, hướng dẫn yêu cầu đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình; kết quả đạt được theo mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 18/KH-TLĐ, Kế hoạch số 48/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn. Trong đó tập trung đánh giá những thay đổi về nhận thức và thay đổi về đời sống văn hóa, hạnh phúc gia đình…của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị trong 15 năm qua; tình hình phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị....

Tại Hướng dẫn, Tổng Liên đoàn LĐVN khẳng định, việc đánh giá phải làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; đưa ra những dự báo thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới tác động đến công tác gia đình; đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị nhằm xây dựng và phát triển gia đình bền vững trong những năm tiếp theo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về hình thức tổng kết. Các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có thể tổng kết bằng văn bản hoặc kết hợp với các hoạt động chuyên đề có liên quan. Báo cáo tổng kết  về Tổng Liên đoàn  (qua Ban Nữ công) trước ngày 30/4/2020.

Ban Nữ công

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: