Góc nhà trọ
Cập nhật lúc 07:33 18/04/2024 (GMT+7)
Xây dựng nhà trọ an toàn và nâng cao văn hóa, tinh thần cho người lao động

Các mô hình nhà trọ an toàn đang mang lại không gian sống lành mạnh cho công nhân, người lao động. Thêm vào đó, việc đổi mới các hoạt động nhằm xây dựng văn hóa, tinh thần cho người thuê trọ đã giúp người lao động yên tâm sinh sống, làm việc, cống hiến, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội doanh nghiệp, địa phương và đất nước.

https://laodong.vn/video-xa-hoi/xay-dung-nha-tro-an-toan-va-nang-cao-van-hoa-tinh-than-cho-nguoi-lao-dong-1325039.ldo

NHÓM PV (báo lao động)

In
Về đầu
Lượt truy cập: