Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:10 25/06/2022 (GMT+7)
Điểm lại quá trình điều chỉnh lương tối thiểu vùng qua các năm

Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ 1.7, mức lương tối thiểu tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Điểm lại quá trình điều chỉnh lương tối thiểu vùng qua các năm
Lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh từ ngày 1.7 tới đây. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%, điều chỉnh từ 1.7.2022 đến ngày 31.12.2023.

Về lương tối thiểu vùng theo tháng, vùng 1:  4.680.000 đồng (tăng 260.000 đồng);

Vùng 2: 4.160.000 đồng (tăng 240.000 đồng);

Vùng 3: 3.640.000 đồng (tăng 210.000 đồng);

Vùng 4:  3.250.000 đồng (tăng 180.000 đồng).

Lần đầu tiên, nước ta có quy định lương tối thiểu theo giờ. Cụ thể:

Vùng I: 22.500 đồng/giờ;

Vùng II: 20.000 đồng/giờ;

Vùng III: 17.500 đồng/giờ;

Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

Từ năm 2021 đến trước 1.7.2022: Mức lương tối thiểu vùng chưa được điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng lên 5,5% so với mức lương tối thiểu năm 2019.

Vùng 1: 4.420.000 (tăng 240.000 đồng);

Vùng 2: 3.920.000 (tăng 210.000 đồng);

 Vùng 3: 3.430.000 đồng (tăng 180.000 đồng);

Vùng 4: 3.070.000 đồng (tăng 150.000 đồng).

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng lên 5,3% so với mức lương tối thiểu vùng năm 2018.

Vùng I: 4.180.000 đồng (tăng 200.000 đồng);

Vùng II: 3.710.000 đồng (tăng 180.000 đồng);

Vùng III: 3.250.000 đồng (tăng 160.000 đồng );

Vùng IV: 2.920.000 đồng (tăng 160.000 đồng).

Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là 6,5% so với mức lương tối thiểu vùng năm 2017.

Vùng 1: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng/tháng);

Vùng 2: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng);

Vùng 3: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng/tháng);

Vùng 4: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng).

Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 là 7,3% so với mức lương tối thiểu vùng năm 2016.

Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng);

Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng);

Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng);

Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng).

https://laodong.vn/cong-doan/diem-lai-qua-trinh-dieu-chinh-luong-toi-thieu-vung-qua-cac-nam-1060170.ldo

ANH THƯ (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: