Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 03:11 26/02/2024 (GMT+7)
Nâng cao nhận thức của người lao động về thực hành tiết kiệm

Hà Nội - Nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nội dung trong chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

Nâng cao nhận thức của người lao động về thực hành tiết kiệm
Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 được triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành. Ảnh: CĐNH

Mục tiêu chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 là thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng trong mọi lĩnh vực hoạt động, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành Ngân hàng, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2024; tiết kiệm chi phí nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế và tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, phù hơp với tình hình thực tế, phải đảm bảo thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả theo quy định. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong chương trình là đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc/trực thuộc Ngân hàng Nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước, phù họp với quy định của Chính phủ.

Nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác phô biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các đơn vị.

https://laodong.vn/cd-ngan-hang/nang-cao-nhan-thuc-cua-nguoi-lao-dong-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-1308248.ldo

KIỀU VŨ (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: