Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 02:26 23/10/2020 (GMT+7)
Tổng LĐLĐ Việt Nam góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức 3 hội nghị cấp Tổng Liên đoàn để góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (người đứng) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Nam Dương

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (người đứng) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Nam Dương

Sáng 23.10, tại TPHCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020.

Caác đại biểu tham dự hội ngị góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh Nam Dương
Các đại biểu tham dự hội nghị góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh Nam Dương

Những thành tựu to lớn đạt được đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Đại hội XIII của Đảng sẽ quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một tương lai được mở ra, từ ý chí, khát vọng và sự chung sức đồng lòng của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề nghị các cấp Công đoàn tổ chức quán triệt, giới thiệu sâu rộng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; vận động đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng hợp, báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời các nguyện vọng tâm huyết, xác đáng của người lao động.

Đồng chí Trần Thanh Hải cũng cho biết, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức 3 hội nghị góp ý cấp Tổng Liên đoàn. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia với Đảng trong việc xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, cũng là dịp để tổ chức Công đoàn Việt Nam nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là những chế độ, chính sách liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam để nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, từ Tổng LĐLĐ Việt Nam đến các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tiến hành thảo luận, góp ý vào những nhóm vấn đề cụ thể, quan trọng, liên quan trực tiếp đến công nhân, công đoàn để nhận thức toàn diện, kiến giải thêm dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Nam Dương

Với chủ đề “Đổi mới chính sách đối với người lao động trong quá trình đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ, góp ý bổ sung 11 vấn đề đề cập trong dự thảo văn kiện liên quan đến chủ đề hội nghị.

Đó là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, tạo cơ sở đẩy mạnh, phát triển kinh tế số; Cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiệm cận với giá cả sức lao động trên thị trường, tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng năng suất lao động, bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc…

https://laodong.vn/cong-doan/tong-ldld-viet-nam-gop-y-cac-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-847806.ldo

NAM DƯƠNG (BÁO LAO ĐỘNG)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: