Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 09:27 03/08/2020 (GMT+7)
Xây dựng thí điểm trung tâm đánh giá trình độ ngoại ngữ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” theo kế hoạch do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải ký.

Hoạt động hợp tác, hỗ trợ từ quốc tế đối với cán bộ Công đoàn đặt ra yêu cầu cán bộ phải biết sử dụng ngoại ngữ. 
Ảnh: Hải Anh

Hoạt động hợp tác, hỗ trợ từ quốc tế đối với cán bộ Công đoàn đặt ra yêu cầu cán bộ phải biết sử dụng ngoại ngữ. Ảnh: Hải Anh

Mục tiêu chung là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Xây dựng đội ngũ CBCCVC có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Xây dựng thí điểm trung tâm đánh giá trình độ ngoại ngữ cho CBCCVC thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tại các cơ sở đào tạo công đoàn (CĐ) đạt chuẩn theo khung đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Phấn đấu đến hết năm 2025, 50% CBCC (tập trung vào công chức, lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; 60% VC và 50% VC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định. Đến năm 2030 đẩy mạnh thực hiện các hoạt động để hoàn thành các mục tiêu đề án. Đưa việc học tập ngoại ngữ thành hoạt động thường xuyên, thiết thực và triển khai đồng bộ trong các đơn vị CĐ để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ. Phấn đấu đến hết năm 2030, 60% CBCC (tập trung vào CC, lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên, 70% VC và 60% VC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

Đối tượng áp dụng là CBCCVC đang làm việc tại cơ quan Tổng LĐLĐVN; CBCCVC đang làm việc tại các CĐ ngành Trung ương và tương đương, CĐ TCty trực thuộc Tổng Liên đoàn; VC đang làm việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng LĐLĐVN. 

Để thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019-2030”, Tổng Liên đoàn sẽ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CCVC về vai trò và sự cần thiết phải học tập nâng cao năng lực ngoại ngữ. Rà soát thực trạng năng lực, trình độ, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo từng nhóm đối tượng CCVC. Tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với CBCCVC theo thẩm quyền quản lý. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực công tác, từng vị trí việc làm. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ hoặc chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng tiêu chuẩn của từng nhóm đối tượng CCVC (thời gian thực hiện: 2020-2030)...

Trường Đại học Công đoàn được giao nghiên cứu, đề xuất lựa chọn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (bao gồm cả đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến) cho cán bộ CĐ theo tiếp cận chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu chung và yêu cầu thực thi nhiệm vụ công vụ.

https://laodong.vn/cong-doan/xay-dung-thi-diem-trung-tam-danh-gia-trinh-do-ngoai-ngu-824578.ldo

LINH NGUYÊN (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: