Trang chủChuyên đềNghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Cập nhật lúc 04:19 19/06/2024 (GMT+7)
Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm thực Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Sáng 19.6, đoàn khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm thực Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (NQ 20) và 3 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (NQ 02) của Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu làm Trưởng đoàn, đã làm việc với LĐLĐ TPHCM.

L.Đ

In
Về đầu
Lượt truy cập: