Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 02:21 02/05/2019 (GMT+7)
Công đoàn luôn đồng hành, vì việc làm, đời sống của người lao động

Trong tiến trình lịch sử, GCCN luôn là lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam, luôn đứng ở trung tâm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kế thừa và làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc

Trong tiến trình lịch sử, GCCN luôn là lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam, luôn đứng ở trung tâm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kế thừa và làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc. GCCN là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; lực lượng nòng cốt trong liên minh GCCN với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đặc biệt, sau hơn 30 năm đổi mới, GCCN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh. Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tiếp tục phát triển về số lượng, chuyển dịch về cơ cấu, chất lượng cơ bản được nâng lên và có nhiều đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự phát triển của đất nước.

Nhìn vào GDP năm 2018 của nước ta tăng 7,08%  - mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512 USD/lao động, tăng 346 USD so với năm 2017). Thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của  công nhân, viên chức và người lao động cả nước.

Tính đến cuối năm 2018, ước tính cả nước có khoảng 15,7 triệu công nhân, lao động (CNLĐ) trong các loại hình doanh nghiệp, tăng hơn 30% so với năm 2013, nhưng tăng không đồng đều giữa các ngành, loại hình doanh nghiệp. CNLĐ trong các loại hình doanh nghiệp tăng mạnh, chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, trình độ chuyên môn nghề nghiệp được nâng lên.

Tuy nhiên, một bộ phận CNVCLĐ, trình độ, năng lực chuyên môn còn hạn chế, chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Đặc biệt, lao động nữ trên 35 tuổi ở các khu công nghiệp, khu chế xuất việc làm chưa bền vững; khoảng cách thu nhập của NLĐ chưa có và có trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng lớn. Trình độ nghề nghiệp của CNLĐ tăng nhưng không nhiều, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc còn hạn chế; năng suất lao động tăng nhưng chậm, chưa tương xứng với tiềm năng của lực lượng lao động; hầu hết CNLĐ vẫn phải làm thêm nhiều giờ mới đủ sống, đời sống vật chất, tinh thần khó khăn; bảo đảm an sinh xã hội, điều kiện sinh sống bên “ngoài hàng rào” doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng về nhà ở, giáo dục - y tế - thể thao - văn hóa - giải trí… vẫn đang là vấn đề bức xúc, cấp bách ở các khu công nghiệp và các tỉnh, thành phố công nghiệp trọng điểm trong cả nước…

Phát biểu tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Sự lớn mạnh của GCCN là điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, việc xây dựng GCCN nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn xã hội, trong đó tổ chức Công đoàn có vai trò, trách nhiệm to lớn”.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đòi hỏi “Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển GCCN cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, các công trình phúc lợi phục vụ cho công nhân; sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân”.

Với trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, nhằm nâng cao tay nghề, kỹ năng cho NLĐ, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023 xác định nhiệm vụ công đoàn tham gia vào quá trình đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động. Theo đó, các cấp công đoàn tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Đó là: Tuyên truyền, vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 Nâng cao chất lượng các cơ sở dạy nghề của công đoàn theo hướng gắn kết với doanh nghiệp, đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo tại chỗ, đào tạo theo nhu cầu xã hội; thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu dạy nghề đã được giao, ưu tiên đào tạo nghề cho đoàn viên mất việc làm. Tiến hành sắp xếp các cơ sở dạy nghệ hoạt động không hiệu quả để tập trung xây dựng một số cơ sở dạy nghề chất lượng cao của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Xây dựng Chương trình học bổng toàn phần, bán phần cho công nhân, lao động học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp. Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên ưu tú ngoài khu vực nhà nước học tập nâng cao trình độ chính trị.

Song song với đó là tập trung đầu tư cho công tác nghiên cứu, khảo sát, dự báo tình hình tác động đến việc làm của người lao động; cung cấp thông tin về việc làm; xây dựng cơ chế hỗ trợ đoàn viên tìm việc làm mới, nhất là lao động nữ;  phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động để đánh giá nguồn nhân lực, lên phương án và thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề cho NLĐ.

Tăng cường tổ chức các phong trào thi đua giỏi một nghề biết nhiều nghề, phát huy sáng kiến cải tiến; các hoạt động để NLĐ hướng dẫn kèm cặp lẫn nhau nghề mới, việc mới; các khóa học bồi dưỡng kỹ năng nghề, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và sinh hoạt để giúp NLĐ hoàn thiện những hạn chế, xây dựng xã hội học tập, trí thức hóa GCCN. Từ đó, góp phần xây dựng thế hệ công nhân trẻ có học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành bộ phận nòng cốt của giai cấp công nhân.

Lan Ngọc (Báo Lao động Thủ đô)  

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: