Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 10:38 15/02/2020 (GMT+7)
Phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Tăng cả số lượng và chất lượng

Các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã và đang phát triển nhanh. Cùng với đó, công tác giới thiệu, phát triển đảng viên trong công nhân lao động ngày càng được quan tâm, tăng cả về số lượng và chất lượng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, nhiệm kỳ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam (2013-2018), các cấp công đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 387.380 đoàn viên công đoàn ưu tú, trong đó có 276.192 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng. Tiếp đó, năm 2019, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn cả nước đã giới thiệu 119.603 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng.

Nhiều tỉnh, thành phố làm tốt công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước như: Hà Nội, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh... Bài học kinh nghiệm chung của các địa phương trong công tác này là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, tìm ra khó khăn và khắc phục. Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai Phạm Hùng Minh chia sẻ, Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Đồng Nai đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức cho các cấp ủy về vai trò, sự cần thiết của việc phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp. 

Tại Hà Nội, với phương châm "ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng", công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm. Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố (Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XV). Với sự tâm huyết, kiên trì của cả hệ thống chính trị, chỉ tính riêng 4 năm gần đây (2016-2019), toàn thành phố đã thành lập mới được 746 tổ chức Đảng, kết nạp mới 3.723 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.   

Phó Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Quang Long thông tin, từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã thành lập mới 71 tổ chức Đảng, gồm 38 tổ chức Đảng ở doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, 32 tổ chức Đảng ở doanh nghiệp trong nước và 1 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp liên doanh Việt Nam với nước ngoài. Trong công tác kết nạp đảng viên mới, Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, đến các doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thủ tục, quy trình kết nạp. "Đến nay số lượng đảng viên tuy chỉ chiếm 0,69% tổng số lao động trong các khu công nghiệp, chế xuất, nhưng luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu đi đầu trong công việc, vận động hướng dẫn công nhân lao động tích cực sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các đảng viên kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của người lao động để đề nghị chủ sử dụng lao động giải quyết, góp phần hạn chế những vụ tranh chấp, đình công xảy ra trong doanh nghiệp", Phó Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Quang Long cho biết.

Mặc dù việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã tăng về số lượng và chất lượng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Vì vậy, theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công tác khảo sát, tạo nguồn cần tiếp tục được quan tâm. Các cấp công đoàn tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, đồng thời kiên trì trong tiếp xúc, tuyên truyền, vận động công nhân, chủ doanh nghiệp để họ thấy được lợi ích mang lại khi có tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; tạo điều kiện cần thiết để phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xay-dung-Dang/958478/phat-trien-dang-vien-o-doanh-nghiep-ngoai-khu-vuc-nha-nuoc-tang-ca-so-luong-va-chat-luong

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: