Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 03:15 25/02/2024 (GMT+7)
Điều kiện để Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được xét tặng lên cấp tỉnh

Bạn đọc hỏi: Tôi là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2019, 2021, 2022, 2023. Năm vừa qua, tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Vậy tôi có đủ điều kiện để xét Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh không?

Công ty Luật TNHH YouMe cho biết: Theo Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 3 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở";

Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.

Bạn đọc có 3 năm liên tục được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2021, 2022, 2023), trường hợp bạn đọc đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cần phải có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh được cấp có thẩm quyền công nhận.

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, cấp có thẩm quyền sẽ xét chọn cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để xem xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

https://laodong.vn/ban-doc/dieu-kien-de-chien-si-thi-dua-cap-co-so-duoc-xet-tang-len-cap-tinh-1307596.ldo

PHƯƠNG MINH (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: