Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 02:17 23/11/2022 (GMT+7)
Điều kiện để công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp được nâng bậc lương

Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định về điều kiện để nâng bậc lương đối với công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp như sau:

 
Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV. Ảnh: Hải Nguyễn 

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh chuyên gia cao cấp và chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây gọi là chức danh) hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong suốt thời gian giữ bậc lương như sau:

1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

...

Như vậy, công chức đang giữ chức danh chuyên gia cao cấp nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương.

https://laodong.vn/cong-doan/dieu-kien-de-cong-chuc-giu-chuc-danh-chuyen-gia-cao-cap-duoc-nang-bac-luong-1119684.ldo

BẢO HÂN (T/H) _ BÁO LAO ĐỘNG

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: