Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 09:45 04/04/2024 (GMT+7)
Lương công chức tăng hay giảm khi bỏ phụ cấp thâm niên nghề từ 1.7.2024?

Khi tiến hành cải cách tiền lương (từ 1.7.2024), công chức sẽ không còn phụ cấp thâm niên nghề như hiện nay.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 về cải cách tiền lương có nội dung nổi bật về việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp trong đó tiến hành:

Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Như vậy dự kiến từ 1.7.2024, các đối tượng công chức, viên chức sẽ bị bỏ phụ cấp thâm niên nghề.

Tuy nhiên, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Vì vậy dự kiến bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề từ 1.7.2024 đối với công chức khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27. Tuy nhiên việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới của công chức bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

https://laodong.vn/ban-doc/luong-cong-chuc-tang-hay-giam-khi-bo-phu-cap-tham-nien-nghe-tu-172024-1321619.ldo

THỤC QUYÊN (T/H) - báo lao động

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: