Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 07:13 03/07/2022 (GMT+7)
Lưu ý về hợp đồng lao động, tiền lương của người lao động cao tuổi

Người lao động cao tuổi trong trường hợp sức khỏe còn đảm bảo thì vẫn có thể ký kết hợp đồng lao động tiếp tục với người sử dụng lao động. Sau đây là những điều lưu ý về hợp đồng lao động, tiền lương của người lao động cao tuổi.

Điểm c Khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hợp đồng lao động xác định thời hạn như sau:

Khi hợp đồng lao động nêu trên hết hạn mà hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 149, Khoản 2 Điều 151 và Khoản 4 Điều 177 Bộ luật Lao động 2019.

Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi như sau: Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Ngoài ra, người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Như vậy, khi người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động lao động ký kết hợp đồng có thể ký nhiều lần đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Về tiền lương của người lao động cao tuổi, Khoản 2 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau: Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

https://laodong.vn/cong-doan/luu-y-ve-hop-dong-lao-dong-tien-luong-cua-nguoi-lao-dong-cao-tuoi-1063219.ldo

BẢO HÂN (T/H)-BÁO LAO ĐỘNG

 
In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: