Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 02:31 23/11/2022 (GMT+7)
Mức hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện năm 2022

Bạn đọc Hương Lan hỏi: Cho tôi hỏi mức hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022 cụ thể ra sao?

Vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: Diễm Lệ
Vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: Diễm Lệ

Mức lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện bắt đầu hưởng lương năm 2022 được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được xác định đối với lao động nam là đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45% (người lao động (NLĐ) nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%). Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Đối với lao động nữ, đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%. Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của NLĐ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ (xem chi tiết tại Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP).

Giống như trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, thì ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

https://laodong.vn/ban-doc/muc-huong-luong-huu-cua-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-nam-2022-1119444.ldo

QUANG MINH (BÁO LAO ĐỘNG)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: