Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 09:42 10/04/2024 (GMT+7)
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa ra sao sau khi cải cách tiền lương

Khi cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024) và nếu dự thảo Luật Việc làm được thông qua, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ thay đổi so với hiện nay.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, khi thực hiện chính sách tiền lương mới sẽ được cải cách theo hướng bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng chế độ tiền lương mới, theo đó mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Trong khi đó, Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 hiện hành quy định:

Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

...

Trong khi đó, Khoản 1 Điều 112 Dự thảo Luật Việc làm quy định như sau:

Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

...

Theo đó, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, Dự thảo Luật Việc làm quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa được tính dựa trên mức lương tối thiểu tháng thay vì lương cơ sở như quy định tại Luật Việc làm 2013 hiện hành. Cụ thể, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hằng tháng không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, sau khi cải cách tiền lương và khi Dự thảo Luật Việc làm với quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa được tính dựa trên mức lương tối thiểu tháng thay vì lương cơ sở được thông qua, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa có thể cao hơn hiện nay nếu mức lương tối thiểu tháng theo vùng cao hơn mức lương cơ sở.

https://laodong.vn/ban-doc/muc-huong-tro-cap-that-nghiep-toi-da-ra-sao-sau-khi-cai-cach-tien-luong-1324799.ldo

THỤC QUYÊN (T/H) - báo lao động

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: