Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 08:14 16/05/2024 (GMT+7)
Thu nhập từ 2 bảng lương mới của công chức, viên chức có thâm niên ra sao từ 1.7?

Khi cải cách tiền lương, bảng lương mới của công chức, viên chức sẽ bị bỏ phụ cấp thâm niên nghề. Vậy thu nhập của 2 đối tượng công chức, viên chức có thâm niên sẽ ra sao?

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, chính sách cải cách tiền lương sẽ điều chỉnh, thay đổi cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; người lao động trong doanh nghiệp.

Trong đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được thiết kế theo cơ cấu mới: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018: Xây dựng 2 bảng lương mới cho công chức, viên chức gồm:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 còn có nội dung bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Như vậy, 2 đối tượng công chức viên chức có thâm niên có thể bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề.

Tuy nhiên, theo Tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định nguyên tắc khi cải cách tiền lương sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Như vậy, dù 2 đối tượng công chức viên chức có thâm niên bị bỏ phụ cấp thâm niên nghề từ 1.7.2024 nhưng thu nhập từ 2 bảng lương mới sẽ không bị giảm so với lương cũ vì chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

https://laodong.vn/cong-doan/thu-nhap-tu-2-bang-luong-moi-cua-cong-chuc-vien-chuc-co-tham-nien-ra-sao-tu-17-1340402.ldo

THỤC QUYÊN (T/H) - báo lao động

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: