Thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 05:44 11/12/2019 (GMT+7)
Sẽ có Giải thưởng đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu

Bộ Công an đang lấy ý kiến thông tư quy định giải thưởng Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu.

Giải thưởng “Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu” được xét tặng mỗi năm một lần vào Tháng Công nhân (tháng 5 hằng năm). Dự kiến mỗi năm xét tặng cho 20 cá nhân thuộc đối tượng trao giải thưởng. Đối với đối tượng là chủ tịch công đoàn không quá 20% tổng số cá nhân đạt giải hàng năm.

Thành tích xét tặng giải thưởng tính từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 năm sau. Riêng đối với chủ tịch công đoàn cơ sở trở lên, thành tích tính từ ngày 15/12 ba năm trước đến ngày 14/12 năm xét giải thưởng.

Mục đích giải thưởng nhằm tôn vinh gương đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, phục vụ chiến đấu, lao động, sản xuất, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, y tế, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí và thể dục thể thao. Qua đó, động viên, khuyến khích, tạo động lực để đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; bồi dưỡng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Công an các đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Đ.L

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: