Thời sự
Cập nhật lúc 09:18 27/02/2020 (GMT+7)
Bộ GDĐT phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định 512/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, có 7 sách giáo khoa được phê duyệt lần này, nâng tổng số sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới lên 45 cuốn của 9 môn học và hoạt động giáo dục.

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 sẽ học theo sách giáo khoa mới. Ảnh: T.L

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 sẽ học theo sách giáo khoa mới. Ảnh: T.L

7 sách giáo khoa được phê duyệt gồm: Tự nhiên xã hội (1 cuốn), 3 cuốn môn Giáo dục thể chất, 2 cuốn môn Hoạt động trải nghiệm, 1 cuốn môn Tiếng Anh.

Trong số 7 sách giáo khoa mới được phê duyệt, có 6 sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, một sách của Nhà xuất bản Ðại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

 
 Thêm 7 sách giáo khoa lớp 1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 2 lần thẩm định sách giáo khoa lớp 1. Lần 1 vào tháng 5 và lần 2 vào tháng 10. Ở lần thẩm định thứ nhất, có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa được được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong 11 bản mẫu được đánh giá “không đạt” ở lần thẩm định 1, có 7 bản được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và nhà xuất bản gửi về Bộ Giáo dục đề nghị thẩm định lần 2.

1 bản mẫu sách giáo khoa chưa kịp gửi thẩm định lần 1 cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Theo quy định trong Thông tư 33, việc thẩm định lần 2 được tiến hành với quy trình như lần 1. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa nhà giáo; cán bộ quản lý giáo dục; nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục; đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan và có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng.

Như vậy, sau 2 lần thẩm định, đã có 45 cuốn sách giáo khoa của 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 được phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, là thành công bước đầu của việc xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà xuất bản có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Ngày 24.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành thông báo thẩm định sách giáo khoa lớp 1 với thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 25.2 đến 10.3.

https://laodong.vn/giao-duc/bo-gddt-phe-duyet-them-7-sach-giao-khoa-lop-1-787086.ldo

ĐẶNG CHUNG (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: