Thời sự
Cập nhật lúc 05:22 28/02/2024 (GMT+7)
Hoàn thành danh mục vị trí việc làm, mô tả công việc xong trước ngày 5.3

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí, việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trước ngày 5.3.

Hoàn thành danh mục vị trí việc làm, mô tả công việc xong trước ngày 5.3
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Quỳnh

Ngày 28.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban soạn thảo xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm và chính sách tiền lương mới.

Theo Văn phòng Quốc hội, báo cáo về kết quả triển khai xây dựng đề án, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban soạn thảo cho biết, về tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện theo quy định chung của Chính phủ.

Về tiền lương của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ngành tòa án, kiểm sát, Kiểm toán nhà nước, Ban Công tác đại biểu hiện đang tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Ban Công tác đại biểu sẽ trao đổi, phối hợp với các cơ quan: TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán Nhà nước để dự kiến phù hợp với vị trí việc làm từng cơ quan khi được phê duyệt.

Các đại biểu, thành viên ban soạn thảo dự cuộc làm việc. Ảnh: Trọng Quỳnh
Các đại biểu, thành viên ban soạn thảo dự cuộc làm việc. Ảnh: Trọng Quỳnh

Phát biểu chỉ đạo và kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, không thể trì hoãn, đòi hỏi nghiêm ngặt về tính khoa học, hợp lý, đồng bộ, khẩn trương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu, cần bảo đảm mô tả cụ thể, chi tiết bản mô tả công việc và khung năng lực theo Nghị quyết của Trung ương và Hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Ban Công tác đại biểu khẩn trương hoàn thiện, gửi xin ý kiến các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về danh mục vị trí, việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quyết tâm hoàn thành xong trước ngày 5.3.2024.

Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí, việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực, gửi Ban Công tác đại biểu trước ngày 5.3.2024.

TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán Nhà nước chủ động hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và bản mô tả công việc và khung năng lực của cơ quan mình gửi Thường trực Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm định trước ngày 5.3.2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu làm đầu mối tổng hợp các cơ quan và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3.2024 để xem xét thông qua Nghị quyết.

Về chế độ tiền lương mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ban Công tác đại biểu chủ động, phối hợp với các cơ quan TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán Nhà nước để dự kiến phù hợp với vị trí việc làm từng cơ quan khi được phê duyệt.

Về tiến độ, chất lượng, lưu ý Ban soạn thảo cần bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được phân công, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, ngay sau phiên họp này, Ban Công tác đại biểu cần hoàn thiện các văn bản và kế hoạch chi tiết theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

https://laodong.vn/thoi-su/hoan-thanh-danh-muc-vi-tri-viec-lam-mo-ta-cong-viec-xong-truoc-ngay-53-1309150.ldo

PHẠM ĐÔNG (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: