Thời sự
Cập nhật lúc 08:28 18/05/2019 (GMT+7)
Ngày thứ 2, Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh TTXVN
 
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh TTXVN

Chiều 17.5, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thông cáo nêu rõ, buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảnglàm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghỉ. Bộ Chính trị họp xem xét, cho ý kiến về các Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về Đề cương Báo cáo chính trị, Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

https://laodong.vn/thoi-su/ngay-thu-2-hoi-nghi-trung-uong-10-khoa-xii-733976.ldo

B.T.S (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: