Thời sự
Cập nhật lúc 05:13 20/05/2024 (GMT+7)
Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của ông trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Quốc hội

Ngày 20.5, Quốc hội khóa XV bầu ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã diễn ra trang trọng tại hội trường. Trước quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ:

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Phát biểu sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu vào chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV. Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của ông trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tân Chủ tịch Quốc hội cho biết, luôn nhận thức sâu sắc rằng, dù ở vị trí công tác nào, cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đồng thời nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của Đảng và pháp luật trước khó khăn, thách thức mới của đất nước;

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân, gia đình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, luôn tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ông xác định phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, ông Trần Thanh Mẫn nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Từ đó cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tân Chủ tịch Quốc hội mong, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các nhân sĩ, trí thức, bạn bè quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ.

https://laodong.vn/thoi-su/tan-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-phat-bieu-nham-chuc-1342307.ldo

PHẠM ĐÔNG - CAO NGUYÊN (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: