Thời sự
Cập nhật lúc 03:19 28/01/2021 (GMT+7)
Triển khai thực hiện thẻ BHYT mẫu mới: Tạo thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng

So với mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) hiện hành, mẫu thẻ BHYT mới có nhiều điểm khác biệt mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh.

Người dân đến cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Người dân đến cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Người dân phải được thông tin rõ ràng

Theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành ngày 3.12.2020, thẻ BHYT mẫu mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1.4.2021 thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 2.12.2014.

Phôi thẻ BHYT đã in theo quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH chưa sử dụng hết đến thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành, được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT. Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT theo quy định, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Thông tin về bộ mã số thẻ BHYT cùng với địa chỉ (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) và thời gian được miễn cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi BHYT khi đi KCB đúng tuyến của người tham gia được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng thông tin BHXH Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, việc chuyển đổi mẫu thẻ cũ sang mẫu thẻ mới không được gây khó khăn, phiền hà cho các đối tượng tham gia thụ hưởng chính sách BHYT. Người dân và các cơ sở KCB BHYT phải được thông tin rõ ràng, đầy đủ về các thay đổi và lợi ích khi được cấp, sử dụng thẻ BHYT mẫu mới.

Trong quá trình chuẩn bị việc triển khai thực hiện thẻ BHYT mẫu mới, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị có liên quan trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của mình rà soát, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ và hướng dẫn BHXH các tỉnh sử dụng phần mềm đáp ứng yêu cầu in, cấp, quản lý thẻ BHYT; hỗ trợ cập nhật, thống kê số liệu sử dụng phôi thẻ; thông báo tới các cơ sở KCB BHYT việc sử dụng mẫu thẻ mới và thực hiện điều chỉnh phần mềm kết nối với Cổng thông tin Giám định BHYT của BHXH Việt Nam… Các bước chuẩn bị cần được đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo sự chính xác, thống nhất.

Về việc ép plastic thẻ BHYT mẫu mới sau khi in, BHXH các tỉnh chủ động bố trí nhân lực triển khai việc ép plastic hoặc thuê ép plastic để cấp cho người tham gia đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Lợi ích của thẻ BHYT mẫu mới

So với mẫu thẻ BHYT hiện hành, mẫu thẻ BHYT mới có nhiều điểm khác biệt mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia và các cơ sở KCB như nhỏ gọn về kích thước; được ép plastic ngay sau khi in; thay đổi kiểu chữ in rõ nét, dễ đọc; đặc biệt mặt sau của thẻ BHYT đã thay đổi phần lớn nội dung so với mẫu thẻ BHYT hiện hành để người tham gia tiện tra cứu thông tin sử dụng thẻ…

Mẫu thẻ BHYT mới là một giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành BHXH Việt Nam, tạo được nhiều thuận lợi cho người tham gia, cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH. Đối với người tham gia, mã số thẻ BHYT mới là 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT hiện nay).

Mục đích của việc này nhằm giảm bớt số lượng ký tự người tham gia cần khai báo khi tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc khai báo khi làm thủ tục đề nghị tiếp tục tham gia BHYT; cấp lại, đổi thẻ; kiểm tra chi phí KCB BHYT được hưởng trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Đối với cơ sở KCB BHYT, từ ngày 1.4.2021, cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc sẽ có điều chỉnh kết nối với Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam theo 10 ký tự mã số BHXH duy nhất in trên thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT luôn biến động như trước đây). Do đó, thẻ BHYT mới giúp cơ sở KCB quản lý hồ sơ bệnh nhân KCB BHYT chặt chẽ hơn, thuận tiện hơn đối với công tác theo dõi tiền sử bệnh, sử dụng thuốc… trong quá trình điều trị của người có thẻ BHYT.

https://laodong.vn/xa-hoi/trien-khai-thuc-hien-the-bhyt-mau-moi-tao-thuan-loi-cho-doi-tuong-thu-huong-874771.ldo

ANH THƯ (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: