Thời sự
Cập nhật lúc 07:07 03/07/2022 (GMT+7)
Triển khai xây dựng Quốc lộ 6, tạo cơ hội bứt phá cho huyện Chương Mỹ

Ngày 2.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển khai xây dựng Quốc lộ 6, tạo cơ hội bứt phá cho huyện Chương Mỹ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại kỳ họp

Báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, đạt tăng trưởng 11% (cao hơn 0,8% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 61,6% dự toán năm. Huyện đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường trên địa bàn có nhiều chuyển biến rõ nét. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện có hiệu quả; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, 6 tháng đầu năm, kinh tế đất nước được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động văn hóa - xã hội dần trở lại bình thường.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 7,79% - gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021. Cân đối thu - chi ngân sách được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước của Thành phố ước đạt 56,8% dự toán năm. Thành phố có thêm 3 huyện (Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Chương Mỹ phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2022, các vấn đề mà cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện để ban hành các nghị quyết nhằm phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Qua đó, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, huyện rà soát các dự án đang triển khai trên địa bàn để có những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế; đẩy nhanh việc giải ngân vốn theo đúng quy định. Trong đó, cần ưu tiên nguồn vốn ngân sách cho 3 lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, y tế và các dự án trọng điểm. Ngoài ra, huyện cần phối hợp với Ban Quản lý các công trình giao thông thành phố để tích cực triển khai dự án xây dựng quốc lộ 6 trên địa bàn, tạo cơ hội bứt phá quan trọng cho Chương Mỹ.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp 

Nhấn mạnh Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ những mục tiêu về phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới của Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Chương Mỹ có kế hoạch cụ thể nhằm xây dựng đô thị Xuân Mai, thị trấn Chúc Sơn; đôn đốc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại Chương Mỹ theo hướng nâng cao, kiểu mẫu.

Phó Bí thư Thường trực cũng đề nghị huyện nghiên cứu ban hành Nghị quyết về phân cấp, ủy quyền dựa trên những quy định chung của Thành phố; tiếp tục đổi mới hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND; tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường.

Cùng với đó là quan tâm xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, tạo nền móng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

https://laodong.vn/xa-hoi/trien-khai-xay-dung-quoc-lo-6-tao-co-hoi-but-pha-cho-huyen-chuong-my-1063316.ldo

PV (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: