Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 04:16 06/12/2023 (GMT+7)
Ngoài công chức, viên chức, đối tượng nào thuộc nhóm tinh giản biên chế 2024

Ngoài cán bộ, công chức, viên chức thuộc 1 trong các trường hợp tại Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định 29/2023/NĐ-CP bị tinh giản biên chế thì đối tượng nào cũng thuộc nhóm tinh giản năm 2024?

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP, ngoài cán bộ, công chức, viên chức thì có 2 đối tượng khác thuộc nhóm thực hiện chính sách tinh giản biên chế:

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập:

Tinh giản biên chế nếu dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố:

Tinh giản biên chế nếu dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

https://laodong.vn/ban-doc/ngoai-cong-chuc-vien-chuc-doi-tuong-nao-thuoc-nhom-tinh-gian-bien-che-2024-1275545.ldo

PHƯƠNG MINH (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: