Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 04:29 31/12/2023 (GMT+7)
Công đoàn đổi mới những gì?

Công đoàn Việt Nam đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực đủ mạnh để Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, có lộ trình phù hợp, vững chắc, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm thế giới.

Với lối duy còn thiếu khách quan trong bài “Công đoàn Việt Nam có đổi mới nhưng thiếu nhiều giải pháp cơ bản” đăng trên trang https://www.bbc.com,  T.K. Trần đã phiến diện khi đưa ra nhận định từ sự "quan sát" một chiều rằng “…Công đoàn đổi mới không hề… mới” nhằm phủ nhận mọi thành quả của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian qua.

Thực tiễn đã chứng minh, 5 năm qua, tình hình kinh tế-xã hội thế giới và trong nước, sự phát triển nhanh và tác động từ mặt trái của mạng xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19 đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động.

Trong bối cảnh đó, Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đã liên tục đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của tình hình.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - UVBCHTW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn trao quà cho công nhân khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - UVBCHTW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn trao quà cho công nhân khó khăn.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất là lần đầu tiên tổ chức công đoàn đã ban hành các gói hỗ trợ dành cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đoàn viên, người lao động bị mất việc, thiếu việc làm… từ nguồn tài chính công đoàn với tổng số tiền hỗ trợ gần 6.000 tỷ đồng với hơn 10 triệu lượt người thụ hưởng.

Các cấp công đoàn đã tổ chức triển khai 5 gói hỗ trợ với quy mô lớn dành cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng, trang thiết bị cho lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân, lao động tại các doanh nghiệp đang thực hiện “ba tại chỗ,” “một cung đường hai điểm đến”; tặng sổ tiết kiệm công đoàn cho con đoàn viên bị mồ côi do COVID-19...

Công nhân Việt Nam khẳng định “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn trao sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi là con công nhân tại Bình Dương.

Đến khi đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát, từ cuối năm 2022 đến giữa năm 2023, nhiều đoàn viên, người lao động vẫn tiếp tục bị giảm giờ làm việc, mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch và tình hình chính trị-kinh tế thế giới. Để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng đến hết năm 2023. Dự kiến, sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các mô hình chăm lo cho đoàn viên, người lao động thường niên vẫn tiếp tục được phát triển, hoàn thiện, mang đậm dấu ấn của tổ chức công đoàn như “Tết Sum vầy,” “Tháng Công nhân” lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu đến cơ sở.

"Tết sum vầy - xuân gắn kết” năm 2023 của Hà Nội có 1.000 CNLĐ tham gia

Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an năm 2022" tại Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội

Riêng “Tết Sum vầy,” trong 5 năm qua có hơn 30 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo với tổng số tiền gần 28.000 tỷ đồng. Tháng Công nhân được triển khai cùng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động đã tổ chức thăm, động viên, tặng quà hơn 3,8 triệu lượt công nhân, lao động.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” giúp gần 14.000 người lao động được xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ hơn 500 tỷ đồng. Việc nâng cao chất lượng bữa ăn ca trở thành hoạt động thiết thực, thường xuyên của công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, bước đầu xây dựng mô hình “Bữa ăn công đoàn.”

Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” tiếp tục được mở rộng, định kỳ được rà soát, đánh giá, bổ sung các đối tác mới với những ưu đãi phục vụ trực tiếp lợi ích của đoàn viên, người lao động. Hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được duy trì với tổng số tiền hơn 3.600 tỷ đồng.

Hoạt động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cũng là điểm nhấn thể hiện rất rõ nét về kết quả của sự đổi mới trong tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Trong 5 năm qua, ký mới 15.832 bản thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, nâng tổng số thỏa ước lao động tập thể đã ký kết lên 42.550 bản, đạt tỷ lệ 72,12% tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở.

Thông qua các hoạt động thương lượng, đối thoại, vai trò làm chủ của đoàn viên, người lao động tiếp tục được phát huy thông qua tổ chức công đoàn và dân chủ trực tiếp, góp phần tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò quan trọng của công đoàn trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội.

Trong giai đoạn nhiều khó khăn đan xen, công đoàn đã đóng vai trò quan trọng trong tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Các cấp công đoàn phân công cán bộ bám sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt tại các doanh nghiệp, thiết lập các kênh thông tin đa chiều từ cơ sở, tăng cường hoạt động đối thoại ở nhiều cấp, phát hiện sớm và giải quyết kịp thời các tranh chấp hoặc nguy cơ tranh chấp lao động. Minh chứng rõ nét là tình hình chung về quan hệ lao động khá là ổn định, cụ thể, các cuộc ngừng việc đã giảm 53% so với nhiệm kỳ trước.

Với những kết quả nêu trên đã thêm khẳng định Công đoàn Việt Nam đổi mới “có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực đủ mạnh để Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, có lộ trình phù hợp, vững chắc, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm thế giới” theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

TỐ HẢO

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: