Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 08:49 28/03/2023 (GMT+7)
Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động (Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm).

Xem tệp đính kèm: K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20s%C6%A1%20k%E1%BA%BFt%202%20n%C4%83m%20K%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%2001%20v%E1%BB%81%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20CT%2005.docx
In
Về đầu
Lượt truy cập: