Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 06:58 11/07/2023 (GMT+7)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, ĐỢT 1 NĂM 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, ĐỢT 1 NĂM 2023 (NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO) THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

In
Về đầu
Lượt truy cập: