Trang chủChuyên đềTuyên truyền giáo dục - thi đua khen thưởng
Tuyên truyền giáo dục - thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 02:50 10/11/2022 (GMT+7)
Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" tại Phú Thọ

Ngày 10/11, đoàn kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 làm việc tại Phú Thọ. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận đồng (CVĐ) phụ trách các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận đồng phát biểu tại buổi làm việc. 

Đoàn kiểm tra việc thực hiện CVĐ liên quan đến các nội dung: Tình hình triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới: Công tác tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản thực hiện CVĐ và tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung Chỉ thị, bổ sung, xây dựng chương trình thực hiện Chỉ thị tại địa phương.

Việc thực hiện Kế hoạch số 530/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 15/4/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ về triển khai CVĐ năm 2022.

Các biện pháp triển khai CVĐ: Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công trách nhiệm; công tác tuyên truyền, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kết quả triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022.

Đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh và công tác triển khai thực hiện CVĐ trong công nhân, viên chức, lao động.

Theo báo cáo kết quả thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 9 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và các địa phương đã chủ động triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả tích cực, chủ động tham gia sản xuất, kinh doanh, thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp, các ngành, đơn vị đã có sự quan tâm đến công tác tuyên truyền về CVĐ; hình thức tuyên truyền tiếp tục được đổi mới về nội dung, đa dạng, phong phú về hình thức qua đó đã có tác dụng tích cực; giúp người tiêu dùng trong các cơ quan đơn vị, các tổ chức và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hoá trong nước, từ đó thay đổi hành vi ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hoá thương hiệu Việt.

Đoàn kiểm tra tại điểm trưng bày, bán sản phẩm ocop 

Báo cáo cũng chỉ ra các hạn chế như, công tác tuyên truyền về CVĐ của các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở có lúc, có nơi, có thời điểm chưa đồng bộ, tích cực; một số địa phương, cơ quan đơn vị chưa phát huy đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình trong triển khai thực hiện CVĐ còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; Năng lực của doanh nghiệp địa phương còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước cả về số lượng, chất lượng và giá cả, chưa cạnh tranh được với hàng ngoại nhập, nhất là vật tư, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất; Công tác thanh, kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục do lực lượng mỏng, đị bàn rộng, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng còn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân của tình trạng trên do kinh phí thực hiện cho các hoạt động đẩy mạnh CVĐ trong hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, tiếp cận nguồn vốn; Quy mô, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa, do đó còn nhiều hạn chế trong việc tiếp cận thị trường, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường nội địa, hàng hoá đủ điều kiện đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị, chuỗi thực phẩm sạch, an toàn chưa được nhiều chủ yếu vẫn tiêu thụ tại kênh truyền thống.

Cúc Phương - Q.H

In
Về đầu
Lượt truy cập: