Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 03:45 09/12/2022 (GMT+7)
Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính

Căn cứ Kế hoạch số 254/KH-TLĐ ngày 05/10/2022 của Tổng Liên đoàn về tổ chức thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính đã hoàn tất quy trình chấm thi (làm phách, ghép phách và tổng hợp điểm thi) của công chức, viên chức dự thi và công bố kết quả điểm thi kỳ thi (bảng điểm kèm theo).

Căn cứ Kế hoạch số 254/KH-TLĐ ngày 05/10/2022 của Tổng Liên đoàn về tổ chức thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính đã hoàn tất quy trình chấm thi (làm phách, ghép phách và tổng hợp điểm thi) của công chức, viên chức dự thi và công bố kết quả điểm thi kỳ thi như sau: 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính Tổng Liên đoàn đề nghị các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn ngành trung ương và tương đương có công chức, viên chức tham dự kỳ thi thông báo kết quả để công chức, viên chức dự thi biết.

Công chức dự thi nâng ngạch công chức, viên chức dự thi thăng hạng viên chức hành chính có nguyện vọng phúc khảo, đề nghị gửi đơn phúc khảo về Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính (qua Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, số 82 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thời hạn nhận đơn phúc khảo trong 15 ngày (kể từ ngày 25/11/2022 đến hết ngày 10/12/2022 tính theo dấu bưu điện).

Ban Tổ chức

In
Về đầu
Lượt truy cập: