Trang chủCông nhân 360Đời sống Công nhân
Đời sống Công nhân
Cập nhật lúc 02:54 28/09/2020 (GMT+7)
Kế hoạch thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch 4991/KH-BNV tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020.

Thi nâng ngạch chuyên viên chính

Công chức hành chính được đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Hiện đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003), có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên chính (mã ngạch 01.002);

- Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Nội dung, hình thức thi gồm: 2 vòng.

Vòng 1: thi môn kiến thức chung (thi trên máy tính, với 60 câu hỏi trong thời gian 60 phút); môn ngoại ngữ (thi trên máy tính, với 30 câu hỏi trong thời gian 30 phút).

Vòng 2: thi môn chuyên môn, nghiệp vụ (thi viết với thời gian 180 phút.

Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:

- Có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ (tính đến ngày 30.9.2020);

- Đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

- Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi,...

Chỉ tiêu nâng ngạch công chức, tỷ lệ cạnh tranh là 20%; trường hợp số lượng người dự thi dưới 5 ngày thì tỷ lệ cạnh tranh bảo đảm có số dư tối thiểu 1 người. Trường hợp chỉ có 1 người dự thi thì không có tỷ lệ cạnh tranh.

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi, viên chức được cử đi dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

- Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên viên, mã số 01.003;

- Được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

- Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính phải có thời gian giữ chức danh chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ chức danh nghề nghiệp chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Nội dung, hình thức, thời gian thi và việc miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính, thực hiện tương tự như quy định, hướng dẫn trong kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 nêu trên.

Thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 11.2020 (lịch cụ thể sẽ do Hội đồng thi sắp xếp và thông báo).

https://laodong.vn/cong-doan/ke-hoach-thi-nang-ngach-cong-chuc-va-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-839520.ldo

MINH PHƯƠNG (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: