Trang chủĐổi thẻ đoàn viên công đoàn
Đổi thẻ đoàn viên công đoàn
Cập nhật lúc 04:49 02/05/2019 (GMT+7)
Thêm mới một danh sách đoàn viên từ file

Sử dụng file mẫu của chương trình phần mềm để thêm mới một danh sách đoàn viên bao gồm ảnh đoàn viên

Bước 1: Người sử dụng nhấn chuột vào nút Thêm mới từ file trên màn hình danh sách.

Màn hình import thông tin đoàn viên hiển thị:

Bước 2:  Người sử dụng nhấn vào đường link sau để tải file mẫu :

Sau đó người dùng giải nén file vừa tải về:

Người dùng điền thông tin đoàn viên vào file excel theo mẫu: 

*Lưu ý: Danh sách đoàn viên kết thúc bằng dòng không có dữ liệu, vui lòng không thay đổi định dạng của biểu mẫu, việc thay đổi định dạng sẽ dẫn đến các lỗi không mong muốn
*Ngày tháng phải có định dạng dd/MM/yyyy. VD: 22/10/1990
*Số CMND phải đảm bảo độ dài 9 hoặc 12 số
*Hệ thống sẽ tự động dừng import khi gặp dòng không có dữ liệu
 
Trong thư mục img người dùng lưu các ảnh đại diện của đoàn viên, tên mỗi file ảnh là số CMND của đoàn viên tương ứng nhập trong file Danh sách nạp mới đoàn viên công đoàn.

Sau khi đã tổng hợp đầy đủ thông tin, người dùng nén file lại như sau:

Lưu dưới định dạng file ZIP

Bước 3:  Chọn CĐCS cần tải danh sách lên phần mềm

Bước 4:  Người sử dụng nhấn vào nút Tải file cần import tải file Danh sách đoàn viên đã nén lên

Bước 5:  Người sử dụng nhấn nút Tải lên để import danh sách đoàn viên

Hệ thống kiểm tra dữ liệu trên file impoprt và đưa ra thông báo số bản ghi thành công, số bản ghi thất bại.

Những bản ghi import thành công được hiển thị trên Danh sách đoàn viên và có trạng thái = Nháp.

 

 

 

 

Xem tệp đính kèm: DanhSachDoanVien.zip
In
Về đầu
Lượt truy cập: