Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 09:27 28/11/2020 (GMT+7)
Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của ủy viên cấp ủy Đảng các cấp năm 2021

Trong thời gian tham gia cấp uỷ, ủy viên cấp ủy Đảng các cấp được hưởng phụ cấp trách nhiệm hàng tháng.

Đảng viên được bầu cử hoặc chỉ định (theo quy định của Điều lệ Đảng) vào ban chấp hành đảng bộ, chi bộ các cấp từ Trung ương đến cấp cơ sở (đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở) sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

Điều này được quy định tại Điều 1 Quy định số 169-QĐ/TW về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp.

Trong thời gian tham gia cấp ủy, cấp uỷ viên sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm hàng tháng. Đối với đảng viên là cấp ủy viên nhiều cấp thì hưởng mức phụ cấp cao nhất.

Về mức hưởng phụ cấp, Điều 2 của Quy định này nêu rõ:

- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (kể cả Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng) hưởng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương hưởng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp quận, huyện, thị xã và tương đương hưởng hệ số 0,4 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cấp xã và tương đương hưởng hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu chung đã được thay thế bằng tên gọi mức lương cơ sở, nhằm phân biệt với mức lương tối thiểu vùng. Năm 2021, mức lương cơ sở không tăng. Do đó, mức phụ cấp trách nhiệm của ủy viên cấp ủy Đảng các cấp cụ thể như sau:

Mức phụ cấp trách nhiệm của ủy viên cấp ủy Đảng các cấp năm 2021. Ảnh: Tú Quỳnh
In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: