Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 10:25 06/12/2022 (GMT+7)
Quy định mới về nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ % lương hưu với NLĐ dôi dư

Bà Kim Ngọc hỏi: Tôi được tuyển dụng vào công ty Nhà nước từ tháng 11.1999, nay thuộc lao động dôi dư được sắp xếp lại công ty do Nhà nước nắm 100% vốn. Vậy tôi nghỉ hưu trước tuổi có bị trừ tỷ lệ % hưởng lương hưu không?

Ngày 29.11.2022, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2022/NĐ-CP về việc quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định 97/2022/NĐ-CP và Điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định 97/2022/NĐ-CP có quy định như sau:

Chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21.4.1998 hoặc trước ngày 26.4.2002.

Người lao động dôi dư quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được hưởng chính sách như sau:

1. Người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 1 tuổi đến đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu (Nghị định số 135/2020/NĐ-CP), có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

2. Người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn dưới 1 tuổi so với tuổi nghi hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Theo quy định trên, lao động được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21.4.1998 hoặc trước ngày 26.4.2002 theo quy định nêu trên, bị dôi dự do sắp xếp lại công ty do Nhà nước nắm 100% vốn thì nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu. Do vậy, bà được tuyển dụng vào tháng 11.1999 sẽ không bị trừ % lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời.

https://laodong.vn/ban-doc/quy-dinh-moi-ve-nghi-huu-truoc-tuoi-khong-bi-tru--luong-huu-voi-nld-doi-du-1124085.ldo

MINH HƯƠNG (BÁO LAO ĐỘNG)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: