Thời sự
Cập nhật lúc 11:06 19/06/2024 (GMT+7)
Mức lương cao nhất dự kiến trong bảng lương giáo viên các cấp từ 1.7

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới giáo viên theo vị trí việc làm, chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Vậy dự kiến mức lương cao nhất không thấp hơn bao nhiêu?

https://laodong.vn/ban-tin/muc-luong-cao-nhat-du-kien-trong-bang-luong-giao-vien-cac-cap-tu-17-1354538.ldo

NHÓM PV (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: