Thời sự
Cập nhật lúc 10:36 22/09/2020 (GMT+7)
THANH HOÁ: Giải quyết quyền lợi cho gần 3.000 nhân viên y tế cấp xã bị "bỏ quên"

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVII sáng ngày 21.9.2020 đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho trung tâm y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa. Gần 3.000 nhân viên y tế cấp xã đã có được quyền lợi công bằng sau nhiều năm bị "bỏ quên".

Sau nhiều năm bị bỏ quên quyền lợi, gần 3 nghìn nhân viên y tế cấp xã, phường, thị trấn đã được quan tâm. Ảnh: Hà Bắc

Sau nhiều năm bị bỏ quên quyền lợi, gần 3 nghìn nhân viên y tế cấp xã, phường, thị trấn đã được quan tâm. Ảnh: Hà Bắc

Căn cứ quy định của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ từ các năm 2007, 2014, số lượng cán bộ, nhân viên y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Thanh Hóa là 3.755 người.

Tuy nhiên, Sở Y tế Thanh Hoá đã không kịp thời phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh này và các sở, đơn vị có liên quan báo cáo, trình UBND tỉnh, để UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị giao bổ sung biên chế sự nghiệp y tế cho trạm y tế xã theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5.6.2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ và Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 8.12.2014 của Chính phủ.

Sau khi có phản ánh của nhiều nhân viên y tế cấp xã, Sở Nội vụ Thanh Hoá mới rà soát, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ về số lượng nhân viên y tế hợp đồng tại các trạm y tế cấp xã đã ký hợp đồng lao động từ ngày 31.12.2015 trở về trước, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đến nay là những người đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm theo quy định. Theo đó tổng số người đủ điều kiện là viên chức y tế là 2.912 người.

Sau khi thẩm định (có 01 trường hợp không đủ điều kiện về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đang đảm nhiệm), Bộ Nội vụ báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 2892/BNV-TCBC ngày 11.6.2020 bổ sung 2.911 người làm việc (biên chế sự nghiệp y tế) để thực hiện việc chuyển 2.911 nhân viên y tế đang hợp đồng lao động tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Thanh Hóa thành viên chức; đồng thời đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá trình HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung 2.911 biên chế sự nghiệp y tế theo quy định.

Sau khi HĐND tỉnh Thanh Hoá ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh này sẽ chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ để hướng dẫn Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.

https://laodong.vn/xa-hoi/giai-quyet-quyen-loi-cho-gan-3000-nhan-vien-y-te-cap-xa-bi-bo-quen-838153.ldo

XUÂN HÙNG (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: