Thời sự
Cập nhật lúc 07:44 23/09/2023 (GMT+7)
Ủy ban Xã hội tán thành việc bổ sung quy định trợ cấp hưu trí xã hội

Thường trực Ủy ban Xã hội nhất trí với việc bổ sung quy định “trợ cấp hưu trí xã hội” trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hưu trí đa tầng.

Ủy ban Xã hội tán thành việc bổ sung quy định trợ cấp hưu trí xã hội
Còn hai loại ý kiến về bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ảnh: Hải Nguyễn

Thực hiện phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Theo Ủy ban Xã hội của Quốc hội, so với luật hiện hành, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật đã bổ sung “trợ cấp hưu trí xã hội” trên cơ sở kế thừa và phát triển quy định hiện hành về chính sách bảo trợ xã hội người cao tuổi được quy định tại Luật Người cao tuổi.

Tại báo cáo số 1888 của Ủy ban Xã hội đã đề cập 2 loại ý kiến khác nhau về nội dung này.

Loại ý kiến thứ nhất, tán thành với dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) lần này về việc bổ sung quy định “trợ cấp hưu trí xã hội” trong dự thảo luật như tờ trình của Chính phủ.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, không cần thiết bổ sung quy định về “trợ cấp hưu trí xã hội” vào dự án luật mà có thể sửa đổi các quy định tương ứng của Luật Người cao tuổi.

Các quy định này sẽ là bộ phận của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) tương tự như quy định chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Xã hội nhất trí với loại ý kiến thứ nhất nhằm bảo đảm hướng tới từng bước hoàn thiện hệ thống hưu trí đa tầng, liên kết, linh hoạt và theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (sau đây gọi là Nghị quyết số 28).

Tuy nhiên, Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ lưỡng tác động của việc quy định trợ cấp hưu trí xã hội đối với ngân sách Nhà nước, xung đột chính sách khi đưa các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh và áp dụng của Luật Người cao tuổi sang dự án luật này, nhất là các tác động liên quan đến chính sách khuyến khích người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cần bổ sung quy định rõ phương thức chuyển kinh phí và việc thanh toán, quyết toán, có bao gồm phần chi trả bảo hiểm y tế hay không? Hiện nay, dự thảo Luật mới chỉ giao “Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội” là chưa đầy đủ.

Tiếp đó, cần nghiên cứu để bổ sung quy định việc huy động các nguồn lực xã hội đóng thêm, phương thức đóng theo hướng linh hoạt hơn để đối tượng này có mức hưởng cao hơn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 22 của dự thảo luật.

Bên cạnh đó, có ý kiến thành viên Ủy ban Xã hội cho rằng, hiện nay, trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi còn rất thấp và có khoảng cách khá xa so với mức chuẩn nghèo về thu nhập (kể cả ở nông thôn và thành thị).

Chính vì vậy, khi chuyển nhóm đối tượng rất đặc thù này với mức hưởng rất thấp sang phạm vi của dự án Luật BHXH (sửa đổi) thì liệu có hợp lý? Hơn nữa, đây là một loại trợ cấp xã hội cho người cao tuổi không có thu nhập, không xuất phát từ nguyên tắc đóng - hưởng như đối tượng hưu trí.

Đồng thời, Ban soạn thảo (Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) cũng chưa nêu cơ sở lý luận và thực tiễn đầy đủ để quy định cụ thể ngay trong dự thảo luật tuổi hưởng trợ cấp là 75 tuổi.

https://laodong.vn/thoi-su/uy-ban-xa-hoi-tan-thanh-viec-bo-sung-quy-dinh-tro-cap-huu-tri-xa-hoi-1245065.ldo

PHẠM ĐÔNG (báo lao động)

In
Về đầu
Lượt truy cập: