Trang chủTin tứcTin nội bộ
Tin nội bộ
Cập nhật lúc 11:03 16/09/2022 (GMT+7)
Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Điều lệ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng

Chiều 15/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Điều lệ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn (chủ trì); Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn chủ tịch, trưởng ban Quan hệ lao động; Thang Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ); Nguyễn Minh Dũng – Phó trưởng Ban tài chính;  Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động và đại diện các Ban, đơn vị Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

Đồng chí Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động phát biểu tại Hội thảo.

Trình bày báo cáo sơ lược về lịch sử hình thành Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, đồng chí Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động cho biết: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng được tổ chức hoạt động từ tháng 10.1996. Đến ngày 14.8.2001, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có quyết định thành lập Quỹ Xã hội từ thiện “Tấm lòng vàng”, theo đó công nhận hoạt động của Quỹ từ thiện “Tấm lòng vàng” từ tháng 10.1996, đồng thời giao cho Báo Lao động chủ trì phối hợp với LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương để tổ chức xây dựng và phát triển Quỹ.

Ngày 25.9.2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2007/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Để đảm bảo quy định về số lượng thành viên sáng lập Quỹ theo quy định của Nghị định 148/2007/NĐ-CP, Quỹ Xã hội từ thiên Tấm lòng vàng đã xây dựng Điều lệ quỹ và bổ sung thêm 01 thành viên sáng lập là Tổng Liên đoàn Lao động Lao động Việt Nam và gửi sang Bộ Nội vụ đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ theo quy định.

Ngày 05.11.2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1288/QĐ-BNV về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng. Từ đó đến nay, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tổ chức hoạt động theo Điều lệ quy định tại Quyết định số 1288/QĐ-BNV.

Sau 25 năm hoạt động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đã có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội từ thiện đối với công nhân lao động, tổ chức công đoàn và các hoạt động xã hội, thiện nguyện khác vì cộng đồng. Thành tích và bề dày hoạt động của quỹ đã nhận được nhiều khen thưởng của các cấp, các ngành, Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước.

Liên quan đến việc lấy ý kiến Dự thảo Điều lệ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, đại diện Ban Quan hệ lao động cho biết: Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP  ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Công văn số 3070/BNV-TCPCP ngày 04/7/2018 và Công văn số 1828/BNV-TCPCP tháng 4 năm 2020 của Bộ Nội vụ, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Về cơ bản Dự thảo Điều lệ đã bảo đảm yêu cầu của Nghị định 93/2019/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, Dự thảo vẫn còn hai luồng ý kiến khác nhau về các nội dung sau:

- Về tên gọi Quỹ (Điều 1).

-  Về tôn chỉ, mục đích Quỹ ( Điều 2)

Cụ thể:

* Ý kiến thứ nhất:  Tên gọi và tôn chỉ mục đích hoạt động Quỹ chưa đảm bảo theo yêu cầu của Nghị định 93/2019/NĐ-CP; Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ, vì:

- Điều 4, Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định:

 “Quỹ xã hội: Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa,  giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học và phát triển nông nghiệp, nông thôn, không vị mục tiêu lợi nhuận”

“Quỹ từ thiện: là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần có sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận”

- Thông tư số 4/2020/TT-BNV chỉ hướng dẫn Điều lệ mẫu cho “Quỹ xã hội” và  Điều lệ mẫu cho “Quỹ từ thiện”. Không quy định Điều lệ mẫu bao gồm cả hai nội dung “xã hội và từ thiện”.

- Công văn 1828/BNV –TCPCP của Bộ Nội vụ có hướng dẫn Quỹ như sau: “Theo khoản 2, khoản 3, Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP  chỉ quy định: quỹ xã hội; quỹ từ thiện (không có quy định về quỹ xã hội – từ thiện)”.

Như vậy,

- Về tên gọi là “Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động” chưa thể hiện rõ là là “Quỹ từ thiện” hay “Quỹ xã hội” , do đó, chưa đảm bảo quy định Điều 4 Nghị định 93/2019/NĐ-CP.

- Về tôn chỉ, mục đích bao gồm cả 02 nội dung hoạt động là “hoạt động từ thiện”“hoạt động xã hội”, hiện quy định pháp luật chưa có hướng dẫn gộp cả hai nội dung này trong cùng một Điều lệ.

* Ý kiến thứ hai:

Dự thảo Điều lệ Quỹ là phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm tính kế thừa, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, cụ thể:

- Theo quy định pháp luật hiện hành, không có quy định nào không cho phép 1 Quỹ chỉ lựa chọn một trong hai nội dung hoạt động là “từ thiện” hoặc hoạt động “xã hội”.

- Dự thảo được xây dựng trên cơ sở “bảo đảm tính kế thừa” từ Điều lệ Quỹ Xã hội – từ thiện Tấm lòng vàng được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1288/QĐ-BNV ngày 05/11/2010 của Bộ Nội vụ (Điều lệ này cho phép Quỹ hoạt động cả hai nội dung “từ thiện” và “xã hội”).

- Thực tế, hơn 90 năm qua, hoạt động “từ thiện” của tổ chức công đoàn luôn gắn liền với hoạt động “xã hội”. Nếu chỉ được lựa chọn một trọng hai nội dung hoạt động “từ thiện” hoặc “xã hội” thì sẽ rất khó khăn cho tổ chức công đoàn trong triển khai các hoạt động chăm lo và bảo vệ đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh phát biểu tại Hội thảo. 

Cho ý kiến về Điều lệ Quỹ Xã hội từ thiện tấm lòng vàng, đồng chí Thang Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện đã quy định rõ, tên gọi của Quỹ là “Quỹ xã hội” hoặc “Quỹ từ thiện”, chính vì vậy trong điều lệ quỹ cần phải xác định rõ đối tượng thụ hưởng. Về sáng lập viên thành lập quỹ, cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền, sau đó Bộ Nội vụ ra quyết định hội đồng quản lý quỹ. Nhân sự sáng lập cần tính toán khi có sự thay đổi không ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ.

Kết luận buổi Hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh đề nghị ban Quan hệ lao động phối hợp với ban Tài chính và Báo Lao động tiếp thu các ý kiến tại Hội thảo và hoàn thiện điều lệ của Quỹ. Đề nghị Bộ Nội vụ cử nhân sự phối hợp, trao đổi với các đơn vị liên quan của Tổng Liên đoàn, làm sao để có được bản dự thảo điều lệ Quỹ phù hợp, hoạt động tốt nhất. Báo Lao động có báo cáo chi tiết về hoạt động của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng từ trước đến này, đề xuất quỹ hoạt động “xã hội” hay “từ thiện” cho phù hợp với Nghị định 93 của Chính phủ.

                                                                                                Hùng Nguyễn

In
Về đầu
Lượt truy cập: