Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Người không đăng ký thường trú có được cấp giấy xác nhận cư trú? 05/06/2023 14:58

Người không đăng ký thường trú vẫn được cơ quan Công an cấp giấy xác nhận cư trú để khai báo nơi cư trú.

Đăng ký tạm trú bao lâu thì được nhập hộ khẩu?
Bạn đọc hỏi: Tôi đến Hà Nội làm việc được 1 tháng nay, vừa đăng ký tạm trú. Vậy tôi đăng ký tạm trú bao lâu thì được nhập hộ khẩu tại Hà Nội?
05/06/2023 14:50
5 đối tượng công chức được về hưu sớm theo quy định mới về tinh giản biên chế
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3.6.2023 quy định về tinh giản biên chế với cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 20.7.2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31.12.2030.
04/06/2023 09:18
Đề xuất được đăng ký xe tại nơi tạm trú
Tại Điều 4 Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký xe, biển số xe cơ giới thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về cơ quan đăng ký xe như sau.
04/06/2023 09:16
Đơn vị sự nghiệp công lập được ký hợp đồng theo nhu cầu của đơn vị 04/06/2023 09:15

Đơn vị sự nghiệp công lập được ký kết hợp đồng lao động theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị.

Cơ quan có quyền quyết định chia tách đơn vị hành chính cấp xã 04/06/2023 09:14

Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính) giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính được quy định tại Điều 129 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã đối với Phó Chủ tịch xã 04/06/2023 09:06

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 87 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Phó Chủ tịch xã không nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân xã 04/06/2023 09:03

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 11 Nghị định 08/2016/NĐ-CP, Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân không nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quy trình điều động, biệt phái cán bộ 04/06/2023 09:01

Quy trình điều động, biệt phái cán bộ căn cứ theo Quy định 80/QĐ-TW năm 2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi viên chức năm 04/06/2023 09:00

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi viên chức năm 2023 được căn cứ quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức 04/06/2023 08:58

Dự thảo Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề xuất mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai online từ ngày 1.7 04/06/2023 08:58

Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA đề xuất mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai online từ ngày 1.7.2023.

Hội đồng nhân dân huyện có quyền bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 04/06/2023 08:57

Theo Khoản 1 Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Hội đồng nhân dân huyện có quyền bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 04/06/2023 08:55

Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định các trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức kiểm lâm 04/06/2023 08:50

Theo Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25.5.2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 5 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi, trong đó có công chức kiểm lâm.

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi công chức năm 2023 04/06/2023 08:49

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi công chức năm 2023 được căn cứ quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 37 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

Xem theo ngày
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lượt truy cập: