Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 10:28 18/06/2024 (GMT+7)
Bộ Nội vụ nói về nâng bậc lương thường xuyên với cá nhân trong tổ chức đảng bị kỷ luật

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc nâng lương thường xuyên của cá nhân trong tổ chức đảng bị kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm (Tây Ninh) tìm hiểu, được biết hiện nay theo Nghị Quyết 69, tổ chức đảng cũng xử lý kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

Đối với địa phương có trường hợp tổ chức đảng bị kỷ luật hình thức cảnh cáo (Ban chấp hành Đảng bộ), nhưng các cá nhân trong Ban chấp hành không bị kỷ luật đảng từng cá nhân, cũng không bị kỷ luật hành chính.

Chị Diễm thắc mắc vậy các trường hợp cá nhân đó có bị kéo dài thời gian nâng lương thường xuyên hay không?

Theo Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng, nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính quy định tại khoản này.

"Vậy Thông tư số 03/2021/TT-BNV chỉ đang đề cập đến việc cá nhân đảng viên bị kỷ luật, không đề cập đến tổ chức đảng. Tôi mong muốn được hướng dẫn cụ thể" - chị Diễm đề nghị.

Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, phản hồi trên Cổng thông tin điện tử, Bộ Nội vụ cho hay:

Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31.7.2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì các đối tượng làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm liên hệ với Ban Tổ chức Trung ương để được giải đáp theo thẩm quyền.

https://laodong.vn/giai-dap-phap-luat/bo-noi-vu-noi-ve-nang-bac-luong-thuong-xuyen-voi-ca-nhan-trong-to-chuc-dang-bi-ky-luat-1353774.ldo

LƯƠNG HẠNH (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: