Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 10:11 20/09/2023 (GMT+7)
Hệ số lương viên chức chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng I, II, III

Bạn đọc Thành An (Thạch Thất) hỏi: Chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng I, II, III được áp dụng hệ số lương viên chức loại nào?

Hệ số lương viên chức chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng I, II, III
Ảnh minh hoạ: Nguyễn Ly.

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Hệ số lương của bác sĩ cao cấp được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV:

1. Các chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00;

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78;

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Viên chức đủ điều kiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ có hệ số bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp mới được bổ nhiệm.

https://laodong.vn/ban-doc/he-so-luong-vien-chuc-chuc-danh-nghe-nghiep-bac-si-hang-i-ii-iii-1242714.ldo

MINH HƯƠNG (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: