Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 03:36 21/09/2023 (GMT+7)
Thời gian phục vụ tại ngũ của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân

Bạn đọc Lê Minh (Thái Bình) hỏi: Theo quy định hiện hành, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân có thời gian phục vụ tại ngũ bao lâu?

Khoản 5 Điều 2 Luật Công an nhân dân 2018 quy định như sau:

Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

...

5. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ là công dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ, Binh nhất, Binh nhì.

...

Điều 8 Luật Công an nhân dân 2018 quy định như sau:

Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây:

a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

3. Chính phủ quy định chi tiết Khoản 2 Điều này.

Như vậy, theo quy định trên, thì thời gian phục vụ tại ngũ trong thời bình của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân là 24 tháng.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp được phép kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ nhưng không quá 6 tháng theo quy định trên.

https://laodong.vn/ban-doc/thoi-gian-phuc-vu-tai-ngu-cua-chien-si-nghia-vu-cong-an-nhan-dan-1243502.ldo

BẢO HÂN (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: